Kjell Moum, Fotograf

Specialitet - Restaurera gamla fotografier

Jag känner Kjell som en ärlig och pålitlig person med stor integritet. Hans skicklighet i yrket som fotograf är stor. Men det är Kjells otroligt höga kompetens inom tekniken på området restaurering av gamla fotografier som gör att han blir mitt självklara val, när jag vill rädda en del av min familjs historia fångad i gamla gulnade bilder.

Gun-Marie Pettersson

Har du en massa gamla frimärksstora foton i dina gömmor. Då kan jag varmt rekommendera att göra det jag gjorde för ett tag sedan. Bland alla bilder hade jag funnit en som föreställde min far som ung. En stilig man, det kunde jag se, men ack så liten. Inte större än min tumnagel.  Dessutom hade fotot ett veck. Jag bad Kjell att göra en förstoring och trolla bort skadan. Att tydligt se den man som jag både kände så väl och ändå inte, eftersom han var så ung när fotot togs, var en mäktig känsla. En känsla värd varenda krona! Och nu har jag hittat ett nästan lika litet foto med ett motiv som jag slutat hoppas på att någonsin finna: min mor, gravid med mig och min tvillingbror för snart 60 år sedan...

Pia Hellman

Gammalt fotografi, restaurerat av Kjell och inramat av mig.

 

"Men guuud va fint", utbrast kunden.

 

Vilhelm Westström, Ram-avtalet, inramnings-ateljé i Hägersten

Hej!

Ville bara säga vilket fantastiskt arbete du gjorde med tavla föreställande mig i 2- års ålder (flickan med telefonen).

Bästa hälsningar

Marlene Winsa

 

Original

Fotografi från 1964 ca 40x25 cm. Fotografiet är monterat på tjock pappskiva som har brutits i två delar. Även sönderrivet så att delar av flickans huvud har försvunnit. Något gulnat och blekt. I övrigt skador som fläckar, repor och skrapmärken.

Kundens önskemål

Laga och restaurera fotografiet. Använd litet fotografi 7x5 cm från samma fototillfälle för att återskapa huvud och hår. Utskrift på matt papper i storlek A3 .

Utförande

Digitalisering i reprostativ med kamera med hög upplösning (50 Mpixel). Specialglas håller stora och lilla fotografiet plant under fotograferingen. Polarisationsfilter framför fotolampor och objektiv för minimering av reflexer. Varsam vridning och förskjutning uppåt och i sidled av den undre delen så att fotohalvorna passar ihop och det bara återstår en liten reva mellan dem. Använd lilla fotografiet för att fylla i vad som saknas av huvud och hår i stora fotografiet. Reparation av revor, skrapmärken, repor och fläckar. Friläggning av bakgrunden för att göra denna homogen. Inställning av kontrast och ljus. Minskning av brus (kornighet). Slutskärpning. Utskrift på syrafritt papper med pigmentbläck i storlek A3.

Pris: 2340 kr + moms

Original

Fotografi från Teheran i slutet av 1800-talet ca 6x8 cm. Ojämn yta. Gulnat och blekt så mycket att kontrasten mellan porträttperson och bakgrund på flera ställen är obefintlig. Fotografiet är sönderrivet och har i övrigt skador som hål, revor, fläckar, repor och skrapmärken.

Kundens önskemål

Restaurera fotografiet. Utskrift på matt papper i storlek 12x17 cm.

Utförande

Digitalisering i reprostativ med kamera med hög upplösning (50 Mpixel). Specialglas håller fotografiet plant under fotograferingen. Polarisationsfilter framför fotolampor och objektiv för minimering av reflexer. Först friläggning av porträttpersonen, vilket innebär att man skapar 2 fotografier, ett med bara porträttpersonen och ett med bara bakgrunden. Reparation av revor, hål, skrapmärken, repor och fläckar på person och på bakgrund. Inställning av kontrast och ljus dels på person och dels på bakgrund. Minskning av brus (kornighet). Lägg samman porträttperson och bakgrund. Slutskärpning. Utskrift på syrafritt papper med pigmentbläck i storlek 12x17 cm.

Pris: 2200 kr + moms

Original

Vattenskadat färgfotografi ca 40x30 cm. Flera revor från krossat tavelglas. Många skrapmärken, repor och fläckar. Blekta färger och gulnat papper. Fotografi någon gång mellan 1923 till 1959 då fyrskeppet Grundkallen var i drift.

Kundens önskemål

Restaurera fotografiet. Återskapa färgerna så gott det går. Utskrift på matt papper i samma storlek som originalet.

Utförande

Digitalisering i reprostativ med kamera med hög upplösning (50 Mpixel). Specialglas håller fotografiet plant under fotograferingen. Polarisationsfilter framför fotolampor och objektiv för minimering av reflexer. Reparation av revor, skrapmärken, repor och fläckar. Inställning av kontrast och ljus. Försiktig höjning av färgmättnad. Partier med oönskad färgmättnad dämpas bort ex. gula inslag i moln och alltför blå is. Minskning av brus (kornighet). Slutskärpning. Utskrift på syrafritt papper med pigmentbläck i storlek 40x30 cm.

Pris: 3440 kr + moms

Original

Svart-vitt fotografi 6x6 cm från 1920-talet.  Något blekt och gulnat. Sönderrivet och ihoplimmat snett så att flickans ansikte har försvunnit.

Kundens önskemål

Återskapa flickans ansikte, tag bort rivmärket och andra fläckar. Utskrift på matt papper i storlek 13x13 cm.

Utförande

Digitalisering av originalet i reprostativ. Delning av digitala kopian i 2 delar längs rivmärket. Förskjutning uppåt och vridning av övre delen så att fotografiets proportioner blir rätt igen. Lånar flickans ögon från tidigt skolfoto (från kunden) och monterar varsamt i digitala kopian. Borttagning av rivmärket och övriga fläckar. Inställning av kontrast och ljus. Omvandling till svart-vitt, varvid gula tonen försvinner. Minskning av brus (kornighet). Slutskärpning. Utskrift på syrafritt papper med pigmentbläck i storlek 13x13 cm.

Pris: 2000 kr + moms

Original

Svart-vitt fotopapper 11x16 cm monterat på Cabinet kort. Kraftigt blekt och gulnat. Skrapmärken. Många fläckar och repor.

Kundens önskemål

Utskrift på matt papper i samma storlek. Behåll Cabinetkortets utseende.

Utförande

Digitalisering av originalet i fotoscanner. Tilldela digitaliserade bilden scannerprofilen och konvertera till arbetsfärgrymden. Grundskärpning. Borttagning av skrapmärken, fläckar och repor. Inställning av kontrast och ljus dels på hela bilden och dels utvalda områden i ansiktet. Omvandling till svart-vitt av själva fotografiet, varvid gula tonen försvinner. Minskning av brus (kornighet). Slutskärpning. Utskrift på syrafritt papper med pigmentbläck i storlek 11x16 cm.

Pris: 1630 kr + moms

Original

Svart-vitt fotografi från slutet av 1890-talet. Ganska gott skick. Något gulnat och blekt. En del damm, repor och fläckar.

Kundens önskemål

Kolorera fotografiet. Digital kopia för visning i sociala medier. Pappersutskrift vid senare tillfälle.

Utförande

Digitalisering av originalet i fotoscanner. Tilldela scannerprofilen och konvertera till arbetsfärgrymden. Grundskärpning. Borttagning av damm, fläckar och repor. Inställning av kontrast och ljus. Omvandling till svart-vitt, varvid gula tonen försvinner. Minskning av brus (kornighet). Färgläggning av dräkt, camebrosch, ansikte, ögon (vita+iris) och hår. All färgläggning görs ickedestruktivt, vilket innebär att t.ex dräktens färg enkelt kan ändras i efterhand. Spara i filformatet TIFF för t.ex framtida pappersutskrifter.

För visning på sociala medier, konvertera nu från arbetsfärgrymden till färgprofilen sRGB. Förminska bilden till 630x800 pixlar. Slutskärpning. Spara i filformatet JPG.

Pris: 2450 kr + moms

Original

Svart-vitt fotopapper 40x50 cm monterad på träram. Något gulnad. Hängt på vägg och blekts ojämnt från fönsterljus. Många fläckar och repor.

Kundens önskemål

Utskrift på matt papper i samma storlek för inramning i ramaffär

Utförande

Digitalisering av originalet genom fotografering i studio. Tilldela digitaliserade bilden kameraprofilen och konvertera till arbetsfärgrymden. Grundskärpning. Borttagning av fläckar och repor. Justering av hela bilden för ojämna blekningen. Inställning av kontrast och ljus. Omvandling till svart-vitt varvid gula tonen försvinner. Minskning av brus (kornighet). Slutskärpning. Utskrift på syrafritt papper med pigmentbläck i storlek 40x50 cm.

Pris: 2256 kr + moms

Original

Svart-vitt fotopapper ca 10x15 cm monterat på Cabinet kort. Gulnat och blekt. Fläckar, repor och veck. Röd tuschfläck. Nedre högra hörnet borta.

Kundens önskemål

Tag bort tuschfläck. Reparera skadat hörn förutom saknade cabinettrycket. Övrigt ta bort fläckar, repor och veck. Utskrift ca 20x30 cm på matt papper.

Utförande

Digitalisering av originalet i fotoscanner. Tilldela digitaliserade bilden scannerprofilen och konvertera till arbetsfärgrymden. Grundskärpning. Borttagning av tusch- och övriga fläckar samt repor och veck. Reparation av skadat hörn. Inställning av kontrast och ljus dels på hela bilden och dels utvalda områden ex. ansiktet . Omvandling till svart-vitt av själva bilden, varvid gula tonen försvinner. Minskning av brus (kornighet). Slutskärpning. Utskrift på syrafritt papper med pigmentbläck i storlek 20x30 cm.

Pris: 2140 kr + moms

Original

Svart-vitt negativ från ca 1920. En hel del repor. För övrigt i gott skick.

Kundens önskemål

Utskrift på blankt papper 20x20 cm

Utförande

Digitalisering av originalet i filmscanner. Tilldela digitaliserade bilden scannerprofilen och konvertera till arbetsfärgrymden. Grundskärpning. Invertera bilden. Borttagning av repor. Inställning av kontrast och ljus.  Minskning av brus (kornighet). Slutskärpning. Utskrift på syrafritt papper med pigmentbläck i storlek 20x20 cm.

Pris: 1400 kr + moms