Kjell Moum, Fotograf

Specialitet - Restaurera gamla fotografier

Enkelt att beställa. Gör så här:

Steg 1:

Om du har pappersbild:

Tag en bild av ditt gamla fotografi med mobilkameran och maila till mig.

Om du har filmnegativ eller dia:

Beskriv hur originalet ser ut eftersom det kan vara svårt att maila en rättvisande bild av ett filmnegativ eller ett dia.

Steg 2:

Skriv i mailet några rader om vad du vill ha utfört, exempelvis ta bort repor, damm, veck etc. Alla detaljer kanske inte framgår av bilden du skickar.

Skriv också i mailet hur stor utskrift du vill ha och på vilket underlag (papper eller canvas)? Jag rekommenderar gärna vilket. Att förstora ett litet fotografi går utmärkt. Detaljerna blir förstås inte fler än vad som finns i originalet.

Steg 3:

 Maila till mig på: kjell@mikrotema.se

Steg 4:

Jag återkommer till dig med pris och leveranstid.

Steg 5:

Om du accepterar mitt pris, vill jag att du skickar originalet eller att du själv lämnar det.

Steg 6:

När jag är klar postar jag utskriften tillsammans med ditt original. Vill du hellre hämta allt, går det självklart bra.