Kjell Moum, Fotograf

Specialitet - Restaurera gamla fotografier

Fotografi och elektroteknik är mina största intressen och passioner.

Intressena sammanföll när fototekniken gick från film till digitalt.

Som fotograf är jag i huvudsak autodidakt med erfarenhet från många decennier av aktivt fotograferande och experimenterande med teknik och motiv.

Intresset för elektroteknik ledde till Kungliga Tekniska Högskolan och civilingenjörsexamen i elektroteknik.

Jag anses vara nyfiken, noggrann, uthållig och kunnig. Exempelvis har jag flera patent inom området felsökning och reparation.

Jag är medlem i Svenska Fotografers Förbund..

Jag är Auktoriserad fotograf i digital bildleverans.

Jag har läst Fotografi-Visuell Kommunikation vid Högskolan i Jönköping.

Kvalitet är mitt ledord.